Montaj Bütün Riskler Sigortası

Bu ürünümüz ile, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde,montaj sahasında bulunduğu sırada , inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.


HİZMETLERİMİZ  0(532)772-2491